Nieuw gebouw op Medical Business Park in zicht

Het plan voor de ontwikkeling van een Medical Business Park is zo’n twintig jaar geleden ontstaan. Toen wilden we al onderzoeksbedrijven voor de gezondheidszorg op ons terrein hebben. Amsterdam UMC en de gemeente Amsterdam hebben Kadans Science Partner geselecteerd om op het Medical Business Park (locatie AMC) een gebouw te ontwikkelen met laboratoriumruimten en ondersteunende kantoorfuncties. Kleine en grote bedrijven die zich richten op de onderzoek in de gezondheidszorg kunnen er ruimten huren.
Het nieuwe gebouw komt te staan op het zuidelijk, lege deel van het AMC-terrein. Begin 2021 wordt gestart met het bouwrijp maken van de grond.

Medical Business Park

“Het ontwikkelen van een Medical Business Park heeft belangrijke voordelen,” vertelt Arjen van der Zee, manager Expertisecentrum bij Huisvesting & Techniek (locatie AMC) “De onderzoeksbedrijven kunnen gebruik maken van de kennis van slimme Amsterdam UMC’ers. Omgekeerd kunnen zij ook profiteren van het nieuwe gebouw. Denk aan degenen die hun uitvindingen, bijvoorbeeld op het gebied van gentherapie, in een eigen bedrijfje verder willen ontwikkelen. In het nieuwe gebouw kunnen zij dan een kantoor en laboratoriumruimte huren.”

Waarom is Kadans Science Partner geselecteerd?

Van der Zee: “Kadans Science Partner (Kadans) is gespecialiseerd in projecten voor kennisinstellingen. Het ontwikkelde eerder al bedrijfsverzamelgebouwen in de buurt van universitair medische centra (umc’s) en universiteiten. Bijvoorbeeld op het terrein van de Wageningen Universiteit. Kadans heeft dus veel ervaring.”

Wat is de rol van Amsterdam UMC binnen dit project?

“Amsterdam UMC is op twee manieren betrokken bij de ontwikkeling van het Medical Business Park”, legt Van der Zee uit. “Enerzijds verpachten wij de grond aan Kadans. Anderzijds praten wij mee over wie de ruimten mogen huren. Dit is belangrijk voor ons, omdat we willen dat de ‘producten’ die in het nieuwe gebouw worden ontwikkeld, toepasbaar zijn in de gezondheidzorg.”

Samenwerking met de gemeente

Van der Zee: “Wij als Amsterdam UMC zijn goed in staat om bij te dragen aan het ontwikkelen van gebouwen. Daar hebben we bekwame medewerkers voor. Maar gebiedsontwikkeling behoort niet tot onze kernactiviteiten. Daarom werken we samen met de gemeente Amsterdam. Die heeft daar wel veel ervaring in.”

Planning (onder voorbehoud)

De planning, onder voorbehoud van onvoorziene omstandigheden:

• januari 2021: omheining plaatsen om bouwterrein heen;

• januari 2021: start bouwterrein bouwrijp maken;

• april 2021: start bouw.

Het bijgaande beeld is een indicatief schetsontwerp van het gebouw. Hoe het gebouw er straks uit komt te zien, is nog niet bekend.